Aktualni propisi

Izmjena Pravilnika o obrascu R-Sm

Izmjene Pravilnika objavljene su u NN 135/09 a stupaju na snagu 01.01.2010. godine. Najvažnije izmjene:

  • Promijenjen je oblik i struktura identifikatora obrasca – to je uvijek četveroznamenkasti broj, bez obzira da li ga podnosi pravna ili fizička osoba, koji predstavlja redni broj obrasca unutar jedne godine, prema evidenciji obveznika, i ne smije se ponavljati unutar te godine, a počinje sa 0001. Izuzetak je jedino ispravak obrasca R-Sm (korektivni obrazac) na koji se upisuje isti identifikator koji nosi obrazac R-Sm koji se ispravlja. Godina na koju se obrazac odnosi upisuje se kao posebni podatak (odvojeno od identifikatora).
  • Podaci o MB pravne osobe i MBG fizičke osobe obveznika podnošenja obrasca i MBG osiguranika (radnika) za koje se plaća doprinos, zamijenjen je sa osobnim identifikacijskim brojem (OIB-om).
  • Na B stranici obrasca se uz identifikator obvezno upisuje i godina.