Aktualni propisi

Novi obrasci za otkupljivače i prerađivače mlijeka

U NN 107/15 objavljen je Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Pravilnik je stupio na snagu 16.10.2015.

Propisana su četiri nova izvješća – dva koja predaju prvi otkupljivači mlijeka, a dva popunjavaju proizvođači mlijeka.

Izvješća prvog otkupljivača:

  • MJESEČNI IZVJEŠTAJ (PRVI OTKUPLJIVAČ) – o ukupnim količinama mlijeka isporučene od proizvođača mlijeka s područja EU s podatkom o zemlji podrijetla – dostavlja se Agenciji za plaćanja (APPRR) putem web aplikacije, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec (iz Priloga I.A)
  • MJESEČNI IZVJEŠTAJ (PRVI OTKUPLJIVAČ) – točan popis proizvođača s područja RH, s njihovim OIB-om i JMIBP-om i podatkom o isporučenoj količini mlijeka u prethodnom mjesecu - dostavlja se Agenciji za plaćanja (APPRR) putem web aplikacije, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec (iz Priloga I.B)

Izvješća proizvođača mlijeka:

  • MJESEČNI IZVJEŠTAJ (PROIZVOĐAČ KOJI ISPORUČUJE MLIJEKO PRVOM OTKUPLJIVAČU KOJI IMA SJEDIŠTE IZVAN PODRUČJA RH – o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima - dostavlja se Agenciji za plaćanja (APPRR) putem web aplikacije, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec (iz Priloga II.)
  • GODIŠNJI IZVJEŠTAJ (PROIZVOĐAČA O KOLIČINAMA MLIJEKA KOJE SU NEPOSREDNO PRODANE I O KOLIČINAMA MLIJEKA KOJE SU UPOTRIJEBLJENE ZA PROIZVODNJU MLIJEČNIH PROIZVODA KOJI SU NEPOSREDNO PRODANI - dostavlja se Agenciji za plaćanja (APPRR) putem web aplikacije, do 15. veljače za prethodnu godinu (iz Priloga III.).

Izvješća i pripadajuću dokumentaciju koja se vodi radi popunjavanja izvješća potrebno je čuvati najmanje 5 godina od završetka godine u kojoj je nastala.

Prilikom podnošenja godišnjeg izvješća proizvođača mlijeka za 2015. godinu, osnova za utvrđivanje količina  u 2015. do dana stupanja na snagu novoga Pravilnika su mjesečne i dnevne evidencije vođene temeljem dosadašnjeg Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (NN 24/13).

Postupci u provedbi kvotne godine 2014/2015 u sektoru mlijeka dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka.

Stupanjem na snagu novoga Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (kojim su propisane mliječne kvote).

Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda NN 107/15

Prilozi Pravilnika I - III