Aktualni propisi

Naknada za općekorisne funkcije šuma – novi Pravilnik

Podsjećamo na obvezu sastavljanja konačnog obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2014. godinu.  Obračun i plaćanje vrši se prema novom Pravilniku (NN 19/15).

Obveznici plaćanja ove naknade su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihodaostvarenih tijekom poslovne godine.

Obračun naknade za prethodnu godinu se iskazuje na Obrascu OKFŠ,  koji se dostavlja do 30. travnja tekuće godine, na adresu

Ministarstvo poljoprivrede

p.p. 900

OKFŠ

10001 Zagreb

U istom roku (do 30.04.) treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. zbog prestanka djelatnosti).

 

Tijekom tekuće godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za prethodnu godinu, u sljedećim rokovima: 30.04., 30.06., 30.09. i 31.12. u godini.

Račun za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova):

IBAN HR1210010051863000160 (državni proračun)
model: HR68

Poziv na broj: 5126-OIB(uplatitelja)

Pravilnik - NN 19/15

Obrazac OKFŠ