Aktualni propisi

Ribarstvo - novi pravilnici

obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama broj 2/15. od 07. siječnja 2015. godine, objavljena tri nova pravilnika vezana uz obavljanje gospodarskog ribolova na moru :

 

1.       PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

- produžen je rok za izdavanje odobrenja  (Obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom koćom nakon  15. veljače 2015 godine nije dozvoljeno bez Odobrenja).

- omogućeno je u iznimnom slučaju izdavanje Odobrenja iako nije pravovremeno do 30. studenog 2014. godine podnesen zahtjev (Iznimno Odobrenje se može izdati i ukoliko uslijed više sile nije pravovremeno podnesen Zahtjev, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom)

- omogućeno je uz opravdan razlog  ishođenje Odobrenja bez ispunjavanja kriterija ribolovnih dana (vlasnicima plovila koji nisu ostvarili propisani broj ribolovnih dana radi gubitka plovila ili opsežnog oštećenja plovila uzrokovanog višom silom (brodolom, potonuće, sudar i sl.) koji je onemogućio korištenje plovila u obavljanju ribolova do osposobljavanja plovila za ribolov ili do nabave novog plovila i prijenosa povlastice na novo plovilo, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom)

- omogućeno je  izdavanje Odobrenja za plovilo čija je duljina manja od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja Zahtjeva, a za ta plovila Ministarstvo će osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskih očevidnika do dana  30. lipnja 2015 godine.

 

2.       PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

- povećana je snaga dozvoljene  umjetne rasvjete  (U ribolovnom moru Republike Hrvatske ograničena je snaga rasvjetnih tijela do maksimalnih  16000 W.)

- omogućeno je u iznimnom slučaju izdavanje Odobrenja iako nije pravovremeno do  30. studenog 2014. godine podnesen zahtjev ( ukoliko uslijed više sile nije pravovremeno podnesen Zahtjev, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom)

- omogućeno je uz opravdan razlog  ishođenje Odobrenja bez ispunjavanja kriterija ribolovnih dana (vlasnicima plovila koji nisu ostvarili propisani broj ribolovnih dana radi gubitka plovila ili opsežnog oštećenja plovila uzrokovanog višom silom (brodolom, potonuće, sudar i sl.) koji je onemogućio korištenje plovila u obavljanju ribolova do osposobljavanja plovila za ribolov ili do nabave novog plovila i prijenosa povlastice na novo plovilo, što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom)

- omogućeno je  izdavanje Odobrenja za plovilo čija je duljina manja od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja Zahtjeva, a za ta plovila Ministarstvo će osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskih očevidnika do dana  30. lipnja 2015 godine.

 

3.       PRAVILNIK O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2015. GODINI

- propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. Godini, na način da je ribolov plovilima koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen  u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 15. siječnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2015. godine 12:00 sati.

 

Pravilnici su stupili na snagu 08.01.2015. godine.