Aktualni propisi

Kombinirani teretni promet

U Narodnim novinama br. 124/09 objavljen je Zakon o kombiniranom prometu koji stupa na snagu s 01.01.2010. godine. Ovim se zakonom u Hrvatskoj započinje sa pravnom regulativom kombiniranog prijevoza tereta, te se uređuju:

 • temeljni pojmovi
 • udaljenosti u kombiniranom prijevozu,
 • oslobađanje od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, oslobađanje od dozvola i kvota i oslobađanje od ograničenja prometa na cestama za sudionike kombiniranog prijevoza,
 • dokumenti koje tijekom svakog prijevoza vozač teretnog automobila u kombiniranom prijevozu mora imati.

 

Kombinirani prijevoz je prijevoz tereta pri kojem teretni automobili, prikolice, poluprikolice, s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduci, ili kontejneri dužine od 20 stopa (6,096 m) ili više, rabe željeznicu ili unutarnje plovne putove ili pomorski prijevoz, pri čemu se početna ili završna dionica puta prelazi cestom od točke utovara tereta do najbližeg terminala za kombinirani prijevoz ili najbližeg pretovarnog kolodvora kao početne dionice, te od najbližeg terminala za kombinirani prijevoz ili najbližeg pretovarnog kolodvora do točke istovara tereta na završnoj dionici puta.

 

Pri tome su propisane i minimalne udaljenosti da bi se prijevoz smatrao kombiniranim:

 • dionica puta na kojoj se rabi željeznica, ili unutarnji plovni putovi ili pomorski prijevoz je dulja od 100 km zračne linije,
 • prethodni ili naknadni prijevoz do ili od luke unutarnje plovidbe ili pomorske luke utovara ili istovara unutar je polumjera od najviše 100 km zračne linije od te luke,
 • prethodni ili naknadni prijevoz do ili od željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili željezničkog pretovarnog kolodvora unutar je polumjera od najviše 60 km zračne linije od tog željezničkog terminala za kombinirani prijevoz ili željezničkog pretovarnog kolodvora.

 

Zakonom su propisani poticaji za korištenje kombiniranog prijevoza:

 • oslobađanje od obveze plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta – uvjet je da se u 12 mjeseci od zadnjeg tehničkog pregleda vozila obavi 80 prethodnih ili naknadnim prijevoza (način dokazivanja propisati će se posebnim pravilnikom) – ovo oslobođenje stupa na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • oslobađanje od dozvola i kvota – propisati će se cestovni pravci na kojima je prethodni i naknadni prijevoz izuzet od svih kvota i dozvola po međunarodnim ugovorima;
 • oslobađanje od ograničenja prometa na cestama – na prethodni i naknadni prijevoz ne odnose se zabrane prometa određene posebnim propisom.

 

Dokumentacija u kombiniranom prijevozu:

 • kopija CMR teretnog lista koja prati teret tijekom čitavog kombiniranog prijevoza. Osim podataka o prethodnom i naknadnom prijevozu, sadrži i podatke o ukrcajnom i odredišnom terminalu za kombinirani prijevoz ili pretovarnom kolodvoru,
 • kopija K504-K, teretnog lista CIM za kombinirani prijevoz koji uključuje željeznicu,
 • kad kombinirani prijevoz uključuje pomorski prijevoz prateći dokumenti su kopija teretnice koja osim podataka o ukrcajnoj i odredišnoj luci sadrži i podatke o naknadnom prijevozu, te kopija zaključnice, koja osim podataka o ukrcajnoj i odredišnoj luci sadrži i podatke o prethodnom prijevozu,
 • kopija bilo kojeg drugog prijevoznog dokumenta koja prati teret tijekom čitavog kombiniranog prijevoza, i koja osim podataka o ukrcajnom i odredišnom terminalu za kombinirani prijevoz ili pretovarnom kolodvoru, sadrži i podatke o prethodnom i naknadnom prijevozu. Obavljeni kombinirani prijevoz na kojem se rabila željeznica, ili unutarnji plovni putovi ili pomorski prijevoz je u takvom dokumentu potvrđen pečatom terminala za kombinirani prijevoz ili pretovarnog kolodvora.

Navedenim dokumentima vozač teretnog automobila ostvaruje tijekom prethodnog i naknadnog prijevoza pravo na oslobađanje od kvota i dozvola te oslobađanje od ograničenja prometa na cestama.

Vlada RH će u roku od 6 mjeseci donijeti Strategiju razvitka kombiniranog (intermodalnog) prometa. Nadležni ministar će do konca siječnja 2010. donijeti pravilnik kojim će utvrditi terminale za kombinirani prijevoz i pretovarne kolodvore, te cestovne pravce za prethodni i naknadni prijevoz koji će biti izuzeti od kvota i dozvola.