Aktualni propisi

Potpore u ribarstvu - objavljeni novi pravilnici

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da su doneseni pravilnici koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz tri modela:

  • sufinanciranje plavog goriva,
  • tržišna kompenzacija i
  • poticanje proizvodnje.

Ovi modeli provodit će se sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji , zaključno do 30. lipnja 2016. godine. Važno je istaknuti da se prihvatljivim troškom smatra trošak realiziran nakon 1.1.2014. godine te svi računi/otpremnice/deklaracije moraju biti od navedenog datuma kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore. Navedeni modeli provodit će se u kvartalnim vremenskim razdobljima obradom od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Iznimno je dostava zahtjeva za prvo obračunsko razdoblje 2014. godine (siječanj – ožujak) produžena, te traje do 20. svibnja, odnosnoza tržišnu kompenzaciju do 30. svibnja. Pravilnicima je također detaljno propisan postupak, uvjeti, obrasci i prilozi, inspekcijski nadzor te mogućnost povrata isplaćene potpore. Kod sva tri modela korisnici u zahtjevima potpisuju izjavu da su suglasni s objavom podatka o isplaćenoj potpori što će doprinijeti transparentnosti i boljoj informiranosti svih zainteresiranih.

Detaljnije informacije o svakoj pojedinoj potpori na web stranici http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=538 .