Aktualni propisi

Doprinos za zdravstveno osiguranje 15%

Izmjenom Zakona o doprinosima (NN 41/14) promijenjena je stopa doprinosa za zdravstveno osiguran je sa dosadašnje od 13% u 15%. Nova stopa primjenjuje se za plaće radnika za travanj 2014. i kasnije (dakle prvi obračun u svibnju), a kod obrtnika pri plaćanju doprinosa za travanj (koji dospijevaju do 15.05.2014.).

Uputa Porezne uprave na http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=874&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FVijesti%2Easpx .

Izmijenjena je i odredba o dospijeću doprinosa za poduzetničku plaću kod «dobitaša»:

  • kod isplate poduzetničke plaće doprinosi se obračunavaju i dospijevaju zajedno s plaćom a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec;
  • ako poduzetnička plaća ne isplati doprinosi se obračunavaju i doprinosi dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Također je usklađena odredba o obvezi plaćanja doprinosa za zapošljavanje za samostalne djelatnosti sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.