Aktualni propisi

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju od 01.01.2014.

S danom 01.01.2014. stupio je na snagu novi Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13).

Uvjeti za starosnu mirovinu:

- Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2030. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Uvjeti za žene u prijelaznom razdoblju: 15 godina mirovinskog staža i

 • u 2014. godini – 61 godina života
 • u 2015. godini – 61 godina i 3 mjeseca života
 • u 2016. godini – 61 godina i 6 mjeseci života
 • u 2017. godini – 61 godina i 9 mjeseci života
 • u 2018. godini – 62 godine života
 • u 2019. godini – 62 godine i 3 mjeseca života
 • u 2020. godini – 62 godine i 6 mjeseci života
 • u 2021. godini – 62 godine i 9 mjesec života
 • u 2022. godini – 63 godine života
 • u 2023. godini – 63 godine i 3 mjeseca života
 • u 2024. godini – 63 godine i 6 mjeseci života
 • u 2025. godini – 63 godine i 9 mjeseci života
 • u 2026. godini – 64 godine života
 • u 2027. godini – 64 godine i 3 mjeseca života
 • u 2028. godini – 64 godine i 6 mjeseci života
 • u 2029. godini – 64 godine i 9 mjeseci života.

- Pravo na starosnu mirovinu osiguranik (žena i muškarac) ima s navršenih 15 godina mirovinskog staža i

 • u 2031. godini – 65 godina i 3 mjeseca života
 • u 2032. godini – 65 godina i 6 mjeseci života
 • u 2033. godini – 65 godina i 9 mjeseci života
 • u 2034. godini – 66 godina
 • u 2035. godini – 66 godina i 3 mjeseca života
 • u 2036. godini – 66 godina i 6 mjeseci života
 • u 2037. godini – 66 godina i 9 mjeseci života.

- Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2038. ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu:

- Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2030. ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

Uvjeti za žene u prijelaznom razdoblju:

 • u 2014. godini – 56 godina života i 31 godinu mirovinskog staža
 • u 2015. godini – 56 godina i 3 mjeseca života i 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža
 • u 2016. godini – 56 godina i 6 mjeseci života i 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2017. godini – 56 godina i 9 mjeseci života i 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2018. godini – 57 godina života i 32 godine mirovinskog staža
 • u 2019. godini – 57 godina i 3 mjeseca života i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža
 • u 2020. godini – 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2021. godini – 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2022. godini – 58 godina života i 33 godine mirovinskog staža
 • u 2023. godini – 58 godina i 3 mjeseca života i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža
 • u 2024. godini – 58 godina i 6 mjeseci života i 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2025. godini – 58 godina i 9 mjeseci života i 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2026. godini – 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža
 • u 2027. godini – 59 godina i 3 mjeseca života i 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža
 • u 2028. godini – 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža
 • u 2029. godini – 59 godina i 9 mjeseci života i 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža.

- Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik (žena i muškarac) ima s navršenih 35 godina mirovinskog staža i:

 • u 2031. godini – 60 godina i 3 mjeseca života
 • u 2032. godini – 60 godina i 6 mjeseci života
 • u 2033. godini – 60 godina i 9 mjeseci života
 • u 2034. godini – 61 godinu
 • u 2035. godini – 61 godinu i 3 mjeseca života
 • u 2036. godini – 61 godinu i 6 mjeseci života
 • u 2037. godini – 61 godinu i 9 mjeseci života.

- Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu od 1. siječnja 2038. ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža.

 

Uvodi se prijevremena starosna mirovina bez umanjenja za osiguranike s dugogodišnjim osiguranjem - s navršenih 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja. Također se ne umanjuje mirovina  osiguraniku koji je nakon prestanka osiguranja zbog stečaja, neposredno prije ispunjenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu, proveo najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje.

Omogućeno je umirovljenicima - korisnicima starosne mirovinu, da se zaposle do polovice punog radnog vremena bez obustave isplate mirovine. Pažnja: ovo ne vrijedi za korisnike prijevremene starosne mirovine i obiteljske mirovine (njima će se u slučaju zaposlenja, bilo na pola ili puno radno vrijeme, isplata mirovine obustaviti). Korisnici invalidskih mirovina sa preostalom radnom sposobnošću su i do sada mogli biti u radnom odnosu i primati mirovinu, a korisnici invalidskih mirovina zbog potpune nesposobnosti za rad ne smiju uopće raditi. Kod zapošljavanja korisnika starosne mirovine do polovice radnog vremena treba voditi računa i o odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju da se naknade plaće zbog bolovanja osobama s preko 65 godina ne isplaćuju na teret HZZO, nego isključivo na teret poslodavca, bez obzira na uzrok i dužinu bolovanja.

Osiguranici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri umirovljenja, kako bi Zavod mogao kompletirati podatke o stažu i plaći, odnosno osnovici (ova obavijest ne obvezuje na predaju zahtjeva za mirovinu).

Zahtjev za priznavanje prava na mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije odlaska u mirovinu.

Obveznik podnošenja prijavno-odjavnih podataka obvezan je podatke o početku, prestanku i promjenama u poslovanju te podatke o početku, prestanku i promjenama tijekom osiguranja dostaviti Zavodu u roku od 24 sata od početka, prestanka ili promjeni u poslovanju odnosno u roku od 24 sata od početka, prestanka ili promjeni tijekom osiguranja (do sada je rok bio 8 dana).