Aktualni propisi

Objavljene izmjene Zakona o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda

Izmjene Zakona objavljene su u NN 119/09, a stupaju na snagu dana 9.10.2009. Od tog dana, u prijelaznom roku od 6 mjeseci, u svim ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće omogućeno je pušenje tj. konzumacija duhanskih proizvoda, neovisno o veličini objekta, tehničkim uvjetima i sl. Ako se u objektu uslužuje i bilo koja hrana, pušenje i dalje nije dozvoljeno. U tom prijelaznom periodu trebalo bi riješiti uvjete za prostore za pušenje, ili da cijeli prostor bude pušački, ukoliko ispunjava zakonske uvjete.

 

Ukoliko ugostitelj želi opremiti i uvesti prostor za pušenje isti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
  • površina prostora ne smije biti manja od 10m2 ,
  • prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima,
  • prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,
  • u prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće.

 

U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije moguće usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost.

Prostor za pušenje moguće je uvesti u svim vrstama ugostiteljskih objekta, a koji su definirani Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga«. Ukoliko ugostiteljski objekt nije u mogućnosti ispuniti navedene uvijete, a to je prvenstveno uvjet da prostor za pušenje mora biti minimalno 10m2, u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo uslužuje piće moguće je cjelokupan prostor proglasiti pušačkim prostorom.

 

Takav pušački prostor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat,
  • odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje,
  • prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili si.),
  • u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Pušačkim prostorom mogu se proglasiti svi ugostiteljski objekti, koji isključivo uslužuju piće, te se svojom kvadraturom prostora za usluživanje ne prelaze 49,99m2.

Također ovim izmjenama u krugu zdravstvenih ustanova, za prostor i objekte koji su udaljeni više od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove, primjenjivati će se sve odredbe i prava iz ovog zakona.

Nakon stupanja na snagu ovih izmjena, te nakon isteka roka od 6 mjeseci, objekti koji će ispunjavati sve navedene tehničke uvijete morati će ishoditi rješenje koje donosi ministar, a kojim će se „verificirat“, odnosno ustanoviti da li je prostor za pušenje ili pušački prostor udovoljio svim tehničkim i zakonskim uvjetima. U ovom trenutku nije jasno naznačen način i procedura utvrđivanja zadovoljavanja svih kriterija, koje će rezultirati rješenjem ministra, tako da će se ista definirati u zajedničkoj suradnji sa resornim Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

 

Pročišćeni tekst dijela Zakona koji se odnosi na ugostiteljske objekte možete vidjeti ovdje.

Članak o izmjeni Zakona možete pročitati i na web stranici HOK-a.