Kako otvoriti obrt

Ukoliko želite krenuti u poduzetništvo obrt je pravo rješenje, jer sami možete vrlo jednostavno otvoriti i zatvoriti obrt u roku od nekoliko dana uz minimalne troškove.

saznajte više

Obrazovanje

Majstorska diploma je vrijednosni dokument, a titula majstor temelj za osnivanje vlastitog obrta. Saznajte sve o strukovnom obrazovanju za programe vezanih obrta.

saznajte više

Pitanja i odgovori

Potražite savjet na vrijeme, postavite pitanje. Savjetodavna služba HOK omogućuje Vam besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu na broju 072 000 026.

saznajte više

Udruženje obrtnika Labin

Udruženje obrtnika je izvanstranačka stručno-poslovna organizacija, prva stepenica obrtničkog komorskog sustava. Teritorijalno se udruženja pridružuju u područne, županijske obrtničke komore, a područne komore sa pripadajućim udruženjima su objedinjene u jedinstveni sustav Hrvatske obrtničke komore.

Potvrde o razvijenom obrtništvu na prostorima Labinštine sežu daleko kroz povijest, o čemu govori arhitektura grada i brojni eksponati koji su rezultat vrijednih ruku majstora s ovog područja. U mletačkom razdoblju Labin je jedan od najjačih obrtničkih centara Istre, a tijekom 16. i 17. st. obrtništvo je u usponu, posebno u starogradskoj jezgri Labina, gdje se u prizemljima gradskih palača i manjih zgrada nalaze mnogobrojne obrtničke radnje. Novi zamah razvoja obrtništva slijedi tijekom 19. i 20. st. otvaranjem mnogobrojnih rudnika na Labinštini kada se otvaraju brojni obrti vezani uz trgovinu, proizvodnju i uslužne djelatnosti.

Udruženje obrtnika Labin temeljem Zakona o obrtu promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području Grada Labina i općina Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan

Novosti

Državno prvenstvo frizera i kozmetičara Hrvatske

   05.10.2015.

Državno prvenstvo frizera i kozmetičara održati će se 15. studenoga 2015. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore. Na natjecanje su dobro došli frizeri, kozmetičari, djelatnici u salonima, umjetnici, učenici, škole,...

Vođenje manje složenih radova bez polaganja ispita i bez upisa u upisnik komore arhitekata

   01.10.2015.

Potvrđeno je traženje HOK kojim se omogućuje vlasnicima obrta s majstorskim ispitom u području graditeljstva obavljanje poslova vođenja manje složenih radova bez polaganja traženog ispita i bez upisa u upisnik komore arhitekata. ...

Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam i proizvodne djelatnosti za obrtnike i poduzeća

   01.10.2015.

Obrtnička komora Istarske županije, u sklopu 18. Obrtničkog sajma Istre poziva Vas na predavanje "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam i proizvodne djelatnosti za obrtnike i poduzeća"...

Izmjene i dopune pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

   30.09.2015.

U Narodnim novinama 102/15  objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.  ...

Za obrtnike, članove obitelji i zaposlenike posebni popusti na školarinu za studijske programe

   29.09.2015.

Za upis u akademsku 2015./'16. godinu – redovan, izvanredan ili online studij, na osnovnu cijenu školarine, Visoka škola N. Š. Zrinski odobrava posebni popust temeljem Sporazuma s Hrvatskom obrtničkom kom...

Smanjen iznos spomeničke rente

   29.09.2015.

U NN 98/15 objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vezano za plaćanje direktne i indirektne spomeničke rente, koja stupa na snagu s 22.09.2015. Više u Korisnim informacijama! ...

e-obrt

   29.09.2015.

U okviru sustava e-građani pokrenuta je aplikacija za internetsku registraciju obrta, e-obrt, kroz koju sadašnji i budući obrtnici mogu podnijeti prijavu za osnivanje obrta ili upisati statusne promjene. ...

Uskoro novi natječaj za energetsku obnovu zgrada

   29.09.2015.

U pripremi je novi natječaj kojeg će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisati 30. rujna 2015. - radi se o natječaju za energetsku obnovu zgrada, u kojem će, kao i prošle godine, prijavitelji biti upr...

Aktualni propisi

Pravilnik o pasivnim alatima i posebnim načinima ribolova

Poštovani, U Narodnim novinama 94/15 objavljen je 2.       Pravilnik o  izmjenama pravilnika...

saznajte više

Novi Zakon o stečaju

U nastavku - informacija o rokovima otvaranja stečajnog postupka pravnih osoba od strane FINE n...

saznajte više

Naknada za općekorisne funkcije šuma – novi Pravilnik

Podsjećamo na obvezu sastavljanja konačnog obra...

saznajte više

Ribarstvo - novi pravilnici

obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama broj 2/15. od 07. siječnja 2015. godine, objavljena tri nova pravilnika vezana uz obavljanje gospodarskog ribolova na moru :  ...

saznajte više

Novi Zakon o radu - otkazi

Prestanak radnog odnosa uređen je Zakonom o radu, objavljenim u Narodnim novinama 153/14, koji je stupio na snagu 07.kolovoza 2014.godine   Odredbom čl.  112. Z...

saznajte više

Novi Zakon o radu - zasnivanje radnog odnosa i radno vrijeme

Novi ZAKON O RADU objavljen je u Narodnim novinama 153/14, a stupio na snagu 07.kolovoza 2014.godine. Obratite pažnju na osnovno:   ...

saznajte više

Zaštita na radu

Zakon o zaštiti na radu objavljen je u Narodnim  novinama 71/14 i stupio je na snagu 19. lipnja 2014.godine.  Zakon se  primjenjuje u svim djelatnostima u kojima radnici ob...

saznajte više

Isticanje cijena proizvoda i usluga

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Ministarstvo gospodarstva donijelo je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere...

saznajte više

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Novi zakon donio je neke manje novosti i izmijene u postupanju trgovaca, pa dajemo pregled najvažnijih izmjena. Napominjemo da se obveze trgovca prema ovom zakonu odnos...

saznajte više

Korisne informacije

Smanjena visina spomeničke rente

U NN 98/15 objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vezano za plaćanje direktne i indirektne spomeničke rente, koja stupa na snagu...

saznajte više

Polaganje ispita za upravitelje prijevoza

Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza - za buduće “upravitelje prijevoza“, održat će se u subotu 24. listopad...

saznajte više

Smanjene naknade za zbrinjavanje otpadnih ulja

U Narodnim novinama 95/15 objavljena je Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima kojomse propisuje izmjena iznosa naknade propis...

saznajte više

Upravni ugovor

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona objavljenima u Narodnim novinama  26/15,  uveden je, (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d.)  institut upravnog ugovora. ...

saznajte više

Novosti u poreznom postupku

Poštovani, Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi Narodne novine 78/15., detaljnije su propisane m...

saznajte više

Graditeljstvo - ukidanje licenci

Donošenjem novog Zakona o poslovima i djel...

saznajte više

Novosti vezane za odjavu i kontrolu RTV prijamnika

Visoki upravni sud RH pokrenuo je 2013.godine po službenoj dužnosti postupak ocjene zakonitosti općeg akta  (po „obavijesti" Josipa Kudića iz Labina), te  je presudio da...

saznajte više

Obavijest proizvođačima jabuka i mandarina

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distrib...

saznajte više

Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

U Narodnim novinama broj 84/15, objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom koji stupa na snagu 6. kolovoza 2015. godine. ...

saznajte više

Važne novosti Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Objavom u Narodnim novinama br. 85/2015., Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupa na snagu 9. kolovoza 2015. godine. i donosi važne izmjene. Mogu...

saznajte više

Oslonite se na Vodič kroz EU-fondove za male i srednje poduzetnike!

U okviru projekta „SMEPASS II - Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu (MPS), faza II“ koji se provodio u sklopu Operativnog programa za regionalnu konk...

saznajte više

Sabor usvojio novi Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Hrvatski sabor usvojio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji u odnosu na važeći zakon donosi promjene koje bi trebale omogućiti kvalitetnije poslovanje u toj djelatnosti i...

saznajte više